Velkommen til hjemmesiden

I den enkelte sag er det nødvendigt at opnå overblikket for at jeg kan yde den optimale rådgivning. Det kræver en høj grad af indlevelsesevne over for dig som klient, både på det professionelle plan og det menneskelige plan.

Mit firma har bestået siden 1996 og er en almen advokatvirksomhed med vægt på hurtig og korrekt rådgivning og sagsbehandling, såvel til erhvervslivet som til private.

Du er velkommen til at kontakte mig. Klik på fanen "Kontakt mig" i toppen af siden.

Med venlig hilsen

Advokat Tove Bastholm
Nørre Torv 4
9800 Hjørring
Tlf. 9892 8596 - Mobil 4045 8596

CVR 26887038

Møderet for landsret

Ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor virksomheden udøves.

Advokatfirmaet Tove Bastholm anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Jeg er en del af Advokatsamfundet og er medlem af Foreningen af Danske Advokater.

Jeg er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark. Jeg følger de advokatetiske regler og retsplejelovens regler om advokater.

Klientmidler indsættes på klientkonto i Spar Nord Bank A/S. Indestående på klientkonti er omfattet af loftet på EUR 100.000 i henhold til lov om indskydergarantiordningen. Det beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens indestående på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonti.

Advokatfirmaet Tove Bastholm er en enkeltmandsvirksomhed og er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Tove Bastholm og/eller utilfredshed med advokatens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Bank: Spar Nord, Østergade 8, 9800 Hjørring