Velkommen til hjemmesiden

I den enkelte sag er det nødvendigt at opnå overblikket for at jeg kan yde den optimale rådgivning. Det kræver en høj grad af indlevelsesevne over for dig som klient, både på det professionelle plan og det menneskelige plan.

Mit firma har bestået siden 1996 og er en almen advokatvirksomhed med vægt på hurtig og korrekt rådgivning og sagsbehandling, såvel til erhvervslivet som til private.

Du er velkommen til at kontakte mig. Klik på fanen "Kontakt mig" i toppen af siden.

Med venlig hilsen

Advokat Tove Bastholm
Nørre Torv 4
9800 Hjørring
Tlf. 9892 8596 - Mobil 4045 8596

CVR 26887038

Møderet for landsret

Ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor virksomheden udøves.

Advokatfirmaet Tove Bastholm anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Jeg er medlem af Advokatsamfundet og Foreningen af Danske Advokater.

Jeg er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark. Jeg følger de advokatetiske regler og retsplejelovens regler om advokater.

Klientmidler indsættes på klientkonto i Spar Nord Bank A/S. Indestående på klientkonti er omfattet af loftet på EUR 100.000 i henhold til lov om indskydergarantiordningen. Det beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens indestående på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonti.

Advokatfirmaet Tove Bastholm er en enkeltmandsvirksomhed.

Bank: Spar Nord, Østergade 8, 9800 Hjørring

Advokatvagten - et godt tilbud...

Advokatvagten – eller retshjælpen som den kaldes i nogle byer – kan bedst betegnes som en juridisk skadestue, hvor der ydes mundtlig juridisk førstehjælp. I landets over 100 advokatvagter giver advokater ca. hver uge gratis mundtlig rådgivning til de borgere, der henvender sig.

Hvis du kommer til Advokatvagten med dit problem, kan du være helt anonym. Der bliver ikke skrevet noget ned eller lavet en sag. Du får blot en hurtig juridisk bedømmelse af din situation.

Over 20.000 mennesker henvender sig hvert år i Advokatvagten. De fleste spørgsmål handler om skilsmisse, forældremyndighed, fast ejendom, leje af bolig, arveforhold og erstatning. Men der er ingen grænser for, hvilke juridiske problemer du kan spørge Advokatvagten til råds om.

Advokatvagten - klik her...